Terapia ręki Wrocław
Najlepsza integracja sensoryczna Wrocław
Logopeda Wrocław
Gabinet neurologopedyczny Wrocław
Gabinet integracji sensorycznej Wrocław

Kiedy nasza pociecha pojawi się już na świecie, w pierwszych miesiącach najważniejsze jest monitorowanie jej rozwoju. Jeżeli do pierwszego roku życia u niemowlaka nie wystąpią poniższe etapy rozwoju- niezbędna jest interwencja neurologopedy lub współpraca z logopedą.

 

OKRES MELODII 0-1 r.ż.

 

 • dziecko komunikuje się z otoczeniem krzykiem, płaczem, okrzykami, tzw. wyrażeniami onomatopeicznymi, mimiką, gestami;

            I etap – głużenie (gruchanie) – 2-4 m-c życia

  • odruch bezwarunkowy

  • pojawiające się samorzutnie, trudne do rozróżnienia dźwięki

  • stanowi trening narządów artykulacyjnych, przygotowujący je do mówienie

  • ekspresje głosowe zw. z pozytywnymi stanami emocjonalnymi

   II etap – gaworzenie – 5-8 m-c życia

  • odruch warunkowy – dziecko powtarza dźwięki, których brzmienie uchwyciło od otoczenia – ćwiczenia pamięci i słuchu

  • zamierzone i świadome powtarzanie dźwięków  i sylab

  • ćwiczy operowanie własnym głosem, motorykę artykulatorów, jak również słuch fonemowy

  • dziecko wymawia poprawnie: a, e, i (niekiedy), m, n, d, t, b;

 • ok. 8 m-ca  życia niemowlę zaczyna rozumieć wypowiedzi otoczenia, zwłaszcza te o mocnym zabarwieniu emocjonalnym

 • w 9 m-cu życia pojawia się gest wskazywania palcem

 • w 10 m-cu życia dziecko próbuje nazywać otaczających go ludzi i przedmioty (sylaby-słowa)- to bardzo ważny etap w rozwoju, gdyż dziecko zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko, co go otacza ma swoją nazwę

 • pod koniec 1-go roku życia dziecko:

  • rozumie proste polecenia

  • umie rozróżnić nazwy bliskich mu osób oraz znanych przedmiotów, czynności

  • potrafi powtórzyć sylaby czy słowa wypowiadane przez dorosłego człowieka

  • potrafi wypowiedzieć samodzielnie kilka wyrazów.