kraina skarbów logopeda wrocław
kraina skarbów neurologopeda wrocław
kraina skarbów integracja sensoryczna wrocław
kraina skarbów egg biofeedback wrocław
kraina skarbów terapia grupowa wrocław

NEUROLOGOPEDA

rodzaj zajęć

czas terapiikoszt

DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA

 

PISEMNA DIAGNOZA

120 minut

400 złotych

 

150 złotych

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I TERAPII RĘKI

60 minut150 złotych

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I TERAPII RĘKI

45 minut120 złotych

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA

45 minut150 złotych

TERAPIA WADY WYMOWY

30 minut

80 złotych

 INTEGRACJA SENSORYCZNA

rodzaj zajęć

czas terapiikoszt

KONSULTACJA DOTYCZĄCA OCENY PRZEBIEGU PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U DZIECI DO 18 MIESIĄCA ŻYCIA 

60 minut

250 złotych

KONSULTACJA DOTYCZĄCA OCENY PRZEBIEGU PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

OPIS PRZEBIEGU KONSULTACJI

(NA PIŚMIE )

120 minut

 

 

 

400 złotych

 

 

150 złotych

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

45 minut

110 złotych

TERAPIA RĘKI

rodzaj zajęć

czas terapiikoszt
KONSULTACJA DOTYCZĄCA OCENY SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ RĘKI

 

60 minut 

 

200 złotych
TERAPIA RĘKI

45 minut 

100 złotych

NDT BOBATH

rodzaj zajęć

czas terapiikoszt
KONSULTACJA NDT BOBATH60 minut200 złotych
TERAPIA NDT BOBATH45 minut120 złotych
TERAPIA NDT BOBATH60 minut150 złotych

EEG BIOFEEDBACK

rodzaj zajęć

czas terapiikoszt
DIAGNOZA EEG BIOFEEDBACK

45 minut

200 złotych
TERAPIA EEG BIOFEEDBACK30 minut80 złotych

FIZJOTERAPIA

rodzaj zajęć

czas terapiikoszt
KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA

60 minut

200 złotych
FIZJOTERAPIA60 minut120 złotych
FIZJOTERAPIA45 minut100 złotych
 PSYCHOLOG 
rodzaj zajęćczas terapiikoszt
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA2 x 60 minut300 złotych
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA45 minut120 złotych