kraina skarbów logopeda wrocław
kraina skarbów neurologopeda wrocław
kraina skarbów integracja sensoryczna wrocław
kraina skarbów egg biofeedback wrocław
kraina skarbów terapia grupowa wrocław

We Wrocławiu w Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju „KRAINA SKARBÓW” prowadzona jest terapia metodą EEG Biofeedback.

 

EEG Biofeedback jest metodą terapii opartej na technice komputerowej, umożliwiającej trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości.

Istotą metody jest wykorzystywanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego do modyfikowania procesu fizjologicznego i nadawania mu pożądanego kierunku (poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących parametru tego procesu), dzięki temu uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem a jakością pracy mózgu.


 


Jak wygląda terapia EEG Biofeedback?


Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się  jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu. 


Trening przypomina zabawę, podczas której osoba trenująca obserwuje wideogrę, czy animację komputerową, którą kieruje siłą własnej aktywności mózgu, umysłu, czy woli. Energia fal mózgowych osoby trenującej zostaje przetworzona na przebieg wideogry. Terapeuta śledzi pracę osoby trenującej umożliwiając jej nagradzanie fal potrzebnych i jednoczesne  tłumienie  fal niepożądanych. Gdy zwiększa się aktywność mózgu pacjenta w ustawionym przedziale, gra porusza się do przodu, a komputer nagradza pacjenta punktami sygnalizowanymi dźwiękiem. Pozwala to nauczyć się optymalizacji pracy własnego mózgu i modyfikować jego pracę. Trenująca osoba uczy się odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągać optymalny stan równowagi fizjologicznej, wolny od napięć i stresu, uzyskując poprawę stanu zdrowia.

 

 

Głównym celem treningu jest:

 • poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi
 • hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie.

 

Dzięki systematycznemu treningowi metodą EEG Biofeedback można znacznie poprawić funkcjonowanie umysłu:

 • wzmocnić swoją koncentrację
 • przyspieszyć proces uczenia się
 • usprawnić proces przypominania i utrwalania wiadomości
 • szybciej podejmować decyzje
 • zwiększyć odporność umysłu na stres
 • nauczyć się głębszego i szybszego osiąganego relaksu
 • poprawić jakość snu.


Badania naukowe wykazały, że efekty treningu EEG Biofeedback są długotrwałe (obserwowano je w ciągu 10 lat od zakończenia terapii), całkowicie bezpieczne i w odróżnieniu od farmakoterapii nie wywołują skutków ubocznych.

 

 

Wskazania do treningów EEG Biofeedback:

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • zaburzenia mowy - jąkanie, opóźniony rozwój mowy
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia snu
 • pourazowe i poudarowe uszkodzenia mózgu
 • trudności szkolne
 • padaczki
 • przewlekłe bóle głowy.

 

EEG Biofeedback polecane jest wszystkim, niezależnie od wieku - zdrowym i aktywnym oraz posiadającym pewne deficyty. Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. Taką metodą leczymy w naszym wrocławskim Centrum.

 


Czas trwania terapii EEG Biofeedback:

Czas terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i rodzaju problemu, zwykle jedna sesja trwa  30 - 45 minut. Długość terapii (liczba treningów) obejmuje mniej więcej od 15 - 20 sesji u osób zdrowych, poprzez 30 - 40 w zaburzeniach snu i lękowych, do 60 lub więcej sesji w ADHD, ADD i zaburzeniach neurologicznych.
Bardzo ważna jest systematyczność - treningi powinny odbywać się 1 - 2 razy w tygodniu.

 


Efekty treningów EEG Biofeedback:

 • zwiększenie zasobów pamięciowych
 • wzrost koncentracji
 • przyspieszenie procesów kojarzeniowych
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwój kreatywność i twórczego myślenia
 • łatwiejsze opanowywanie tremy i silnych emocji
 • wzrost samooceny
 • wzrost wytrzymałości poznawczej oraz motywacji do nauki i do pracy.