kraina skarbów logopeda wrocław
kraina skarbów neurologopeda wrocław
kraina skarbów integracja sensoryczna wrocław
kraina skarbów egg biofeedback wrocław
kraina skarbów terapia grupowa wrocław

We wrocławskim Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju „KRAINA SKARBÓW” prowadzona jest terapia integracji sensorycznej z elementami sali doświadczania świata. Posiadamy jeden z najlepiej wyposażonych prywatnych gabinetów SI we Wrocławiu. Zajęcia integracji sensorycznej odbywają się pod kierunkiem certyfikowanego terapeuty w specjalnie przygotowanym do tego celu gabinecie, wyposażonym w profesjonalny i nowoczesny sprzęt.

 

 

Czym jest integracja sensoryczna?

 

Integracja sensoryczna (SI) jest to metoda opierająca się na założeniu, że dostarczenie odpowiedniej stymulacji układu zmysłów i aktywizowanie pracy ośrodkowego układu nerwowego na jego niższych poziomach, głównie w obszarze pnia mózgu, pozwala usprawniać rozwój i funkcjonowanie złożonych zachowań ruchowych, emocjonalno- społecznych, językowych oraz zdolności uczenia kontrolowanej przez korowe struktury mózgu. Celem postępowania leczniczego SI jest modyfikacja neurologicznych dysfunkcji. Dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych oraz dotykowych doprowadza do tego, że dziecko spontanicznie formułuje prawidłowe reakcje adaptacyjne. Podczas terapii relacje zachodzące między procesami sensorycznymi i zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w OUN.

 

 

Efektem prawidłowej integracji informacji z układów zmysłów są:

 • znajomość schematu ciała
 • koordynacja obu stron ciała
 • prawidłowa koordynacja oko-ręka
 • właściwe planowanie motoryczne
 • odpowiedni poziom aktywności
 • prawidłowa percepcja wizualna i słuchowa przestrzeni
 • prawidłowe wzorce motoryczne
 • prawidłowa mowa
 • stabilność emocjonalna
 • prawidłowa koncentracja uwagi.

 

 

Co może wskazywać na trudności u dziecka z integracją sensoryczną?

 • nadmierna ruchliwość, nadaktywność
 • zbytnia powolność podczas wykonywania codziennych czynności, nieśmiałość
 • unikanie zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli
 • choroba lokomocyjna
 • obniżona sprawność ruchowa – takie dzieci słabo biegają, skaczą, mają trudności z jazdą na rowerze, są niezgrabne ruchowo
 • problemy z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek)
 • częściej niż inne dzieci przewracają się, upuszczają lub psują zabawki
 • unikanie zabaw plastycznych z użyciem rąk (plastelina, glina, piasek, farby)
 • trudności z zabawami manualnymi (rysowanie, cięcie nożyczkami)
 • opóźniony rozwój mowy, wada wymowy
 • kłopoty z czytaniem i pisaniem
 • trudności z koncentracją uwagi
 • trudności z jedzeniem, preferowanie tylko określonych struktur pokarmów
 • negatywne reagowanie na pewne bodźce dotykowe – takie dzieci nie lubią mycia włosów, czesania, obcinania paznokci, unikają określonych materiałów (metek), nie lubią chodzić boso
 • brak umiejętności dostosowania odpowiedniej siły do wykonywanej czynności.

 

 

Jak wygląda diagnoza SI?

  Diagnoza rozwoju procesów integracji sensorycznej odbywa się w czasie trzech spotkań i składa się z:
 • wywiadu z rodzicami - terapeuta zadaje pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w pierwszych latach życia, przebytych chorób, preferowanych aktywności
  oraz trudności z jakimi boryka się dziecko, pyta również o to jakie są ich oczekiwania względem terapii
 • kwestionariuszy sensomotorycznych – rodzice wypełniają kwestionariusze dotyczące szczegółowych informacji na temat dziecka
 • obserwacji klinicznej - dziecko wykonuje zadania, świadczące o jego reaktywności na bodźce sensoryczne
 • testów południowokalifornijskich – wykonywane u dzieci, które ukończyły 4 lata, testy są standaryzowane i pozwalają określić poziom rozwoju funkcji motorycznych o bazie sensorycznej
 • omówienia diagnozy, podsumowanie, plan terapii – terapeuta przedstawia rodzicom wyniki badań, wnioski z nich płynące, przedstawia plan terapii oraz elementy diety sensorycznej do pracy z dzieckiem w domu. Każdy rodzic otrzymuje diagnozę w formie pisemnej.

 

 

Jak wygląda terapia SI?

W przypadku, gdy terapeuta stwierdzi u dziecka trudności sensoryczne, przeprowadzana jest terapia, której celem jest kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka. Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów. Są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka i mają postać "naukowej zabawy".