kraina skarbów logopeda wrocław
kraina skarbów neurologopeda wrocław
kraina skarbów integracja sensoryczna wrocław
kraina skarbów egg biofeedback wrocław
kraina skarbów terapia grupowa wrocław

 

W Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju „KRAINA SKARBÓW” podczas zajęć z logopedą prowadzona jest terapia wad wymowy. Zajęcia odbywają się we Wrocławiu.

 

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozą oraz profilaktyką bądź leczeniem schorzeń związanych z narządem mowy. Do jego najczęstszych zadań należy współpraca z dziećmi posiadającymi wadę wymowy. Zgodnie z definicją, wadliwa wymowa różni się od tej, która jest używana przez grupę społeczną, do której jednostka należy.

 

Najczęściej występującymi u dzieci wadami wymowy są:

  • seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowa wymowa głosek trzech szeregów: syczącego (s, z, c, dz), szumiącego (sz, ż, cz, dż) i ciszącego (ś, ź, ć, dź);

  • reranie (rotacyzm) - nieprawidłowa wymowa głoski “r” poprzez deformacje, zastępowanie inną głoską (“l” lub “j”) czy inny sposób wymawiania (np. tak zwane francuskie “r”);

  • wymowa bezdźwięczna - zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami (np. “b” na “p” czy “dz” na “c”);

  • rynolalia (nosowanie) - wymawianie głosek ustnych „przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych;

  • gammacyzm i kappacyzm - nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzykowych „k” i „g”.

 

Logopeda zajmuje się nie tylko zaburzeniami związanymi z wymową - artykulacją, mową, głosem. Wspomaga również dzieci z innymi trudnościami, wynikającymi niekiedy z podłoża neurologicznego lub genetycznego, takimi jak problemy z jedzeniem i przełykaniem, trudności w pisaniu, rysowaniu czy innych czynnościach manualnych. Ponadto, pomaga dzieciom posiadającym trudności w nauce pisania, czytania czy liczenia (posiadającym różne dysleksje), dzieciom z opóźnionym lub niedokończonym rozwojem mowy, dotkniętych afazją, autyzmem lub zespołem Aspergera.

 

Logopeda odgrywa rolę nie tylko lekarza - poza specjalistyczną wiedzą musi posiadać takie umiejętności jak dokładna obserwacja i bezbłędne wyciąganie wniosków, tworzenie atmosfery zaufania i budowanie więzi z dzieckiem. Praca logopedy nie opiera się tylko o współpracę z małym pacjentem - ważny jest też kontakt z rodzicem, ponieważ logopeda często zleca zestaw ćwiczeń i zadań do cyklicznego wykonywania w domu.

 

Zaburzenia mowy należy korygować podczas terapii logopedycznej prowadzonej przez wykwalifikowanego logopedę. Celem terapii jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i utworzenie w ich miejscu nowych, prawidłowych. Warunkiem poprawnego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy, ponieważ realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy konkretnych mięśni. W trakcie terapii logopedycznej prowadzone są więc ćwiczenia uaktywniające, pobudzające narządy i mięśnie niezbędne do prawidłowej artykulacji.   

 

Wada wymowy to nie “uroda” dziecka, a problem, który może wpłynąć na jego dalszy rozwój oraz funkcjonowanie w społeczeństwie, dlatego istotne jest, by rozpocząć terapię tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Terapia przeprowadzana jest w naszym wrocławskim centrum.