kraina skarbów logopeda wrocław
kraina skarbów neurologopeda wrocław
kraina skarbów integracja sensoryczna wrocław
kraina skarbów egg biofeedback wrocław
kraina skarbów terapia grupowa wrocław

We Wrocławiu W Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju „KRAINA SKARBÓW”  prowadzimy cykliczne zajęcia terapii grupowej dla dzieci.

 

Prowadzone we wrocławskiej  „KRAINIE SKARBÓW” zajęcia grupowe przyjmują formę zabawy tematycznej.


Wiodącym celem tych zajęć jest wielopłaszczyznowa stymulacja rozwoju poprzez  dostarczanie dzieciom różnorodnych doświadczeń pobudzających poznawczo, wzbogacających emocjonalnie i sprzyjających nabywaniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych.Realizacja tego celu jest możliwa dzięki zróżnicowanej metodyce wykorzystywanej przez terapeutów prowadzących zajęcia. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy:

 

 • integracji sensorycznej
 • zajęć logopedycznych, w tym logorytmiki
 • terapii ręki
 • gier i zabaw grupowych, w tym dramy
 • technik psychostymulacyjnych
 • technik relaksacyjnych.

   

W wyniku prowadzonych zajęć stymulujemy i rozwijamy:

 • umiejętność komunikacji, funkcjonowania i pracy w grupie
 • rozwój społeczny
 • ciekawość poznawczą i twórczą
 • umiejętność radzenia sobie z sytuacją nową
 • umiejętność wyrażania i nazywania emocji
 • umiejętność radzenia sobie z nieśmiałością  
 • odwagę w myśleniu i działaniu
 • korzystanie z wyobraźni.

 

Grupy dobierane są przez Terapeutę adekwatnie do wieku i poziomu rozwoju dzieci.


Spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu we Wrocławiu i trwają 60 minut - ilość uczestników w grupie max. 6 dzieci (w zajęciach mogą brać udział rodzice).