kraina skarbów logopeda wrocław
kraina skarbów neurologopeda wrocław
kraina skarbów integracja sensoryczna wrocław
kraina skarbów egg biofeedback wrocław
kraina skarbów terapia grupowa wrocław

We wrocławskim Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju „KRAINA SKARBÓW” prowadzona jest terapia ręki.

 

Czym jest terapia ręki?

 

Terapia ręki to program usprawniania funkcji grafomotorycznych - najbardziej złożonych sprawności ruchowych rąk. Osiągnięcie tej sprawności odbywa się według określonego wzorca. Podstawą jest ogólna sprawność ruchowa, która warunkuje osiągnięcie wyższych etapów sprawności motorycznych, w tym sprawności manualnych i grafomotorycznych. Rozwój motoryki małej, zwłaszcza w początkowych jej fazach, staje się miarą dojrzewania układu nerwowego. Zależności te pomiędzy nabywaniem przez dziecko nowych umiejętności a rozwojem ośrodkowego układu nerwowego często określane jest terminem rozwoju psychoruchowego. Zmiany w zakresie motoryki następują zgodnie z prawami rozwojowymi:

 

  • cefalokaudalnym – najpierw rozwija się obszar głowy (możliwe są ruchy gałek ocznych, dowolne ruchy głowy), później tułowia (ruchy rąk, tułowia), a następnie kończyn dolnych (chodzenie)
  • proksymodystalnym – zmiany następują w kierunku od osi podłużnej ciała na boki, szybciej rozwijają się mięśnie usytuowane w pobliżu kręgosłupa, później mięśnie kończyn górnych
  • łokciowo – promieniowym – palce dłoni nabierają sprawności od małego palca piątego do kciuka.

 

 

Tym samym, aby dziecko mogło opanować techniki pisarskie musi przede wszystkim mieć dobrą stabilizację tułowia i szyi, która umożliwia przyjęcie prawidłowej postawy przy biurku. Opanowanie tej sprawności świadczy o prawidłowej pracy mięśni tułowia. To stanowi bazę do tego, by rozpocząć pracę nad usprawnianiem kończyny górnej i w końcu dłoni.

 

 

 

Dla kogo terapia ręki?

 

Jeśli obserwują Państwo u dziecka:

  • nieprawidłową postawę ciała, szczególnie podczas siedzenia przy biurku
  • zbyt mocny lub zbyt luźny chwyt narzędzia pisarskiego
  • trudności z wykonywaniem codziennych czynności (zapinaniem guzików, wiązaniem sznurówek)
  • trudności i niechęć do zabaw manualnych (wycinanie)
  • problemy z czynnościami grafomotorycznymi (pisanie, rysowanie, kolorowanie)
  • problemy w kontroli wzrokowo ruchowej ( rzucaniem do celu, łapaniem piłki)
  • problemy z koordynacją ruchową (nalewaniem płynów do kubka, panowaniem nad sztućcami w czasie jedzenia).

 

 

Jak wygląda terapia ręki?

 

Terapia ręki uwzględniając skomplikowany wzorzec rozwoju i złożoność funkcji pisania oraz czynności manualnych, ma na celu dostarczenie dziecku takiej aktywności, która krok po kroku pozwoli mu co raz lepiej panować nad ręką, jak i co raz sprawniej się nią posługiwać, głównie w odniesieniu do funkcji pisania. Zajęcia we Wrocławiu prowadzone są w formie zabawy. Ćwiczenia dobrane są indywidualnie w zależności od potrzeb i sprawności każdego dziecka. Celem zajęć jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, a co za tym idzie poprawa sprawność manipulacyjnej dłoni, koordynacji ruchów, koncentracji, poziomu grafomotorycznego.