Terapia ręki Wrocław
Najlepsza integracja sensoryczna Wrocław
Logopeda Wrocław
Gabinet neurologopedyczny Wrocław
Gabinet integracji sensorycznej Wrocław

Motoryka precyzyjna, czyli precyzyjne ruchy dłoni i palców oraz funkcja manipulacyjna dłoni pod kontrolą wzroku, to funkcje wyższych czynności mózgowych, które są mocno powiązane z komunikacją językową. Mowa czynna jest niejako „produktem” końcowym integracji sensorycznej.

Podstawową rolę w kształtowaniu relacji dziecka z otoczeniem odgrywa aktywność sensoryczno-motoryczna. Integracja sensoryczna jest organizowaniem, interpretacją i przetwarzaniem bodźców zmysłowych w mózgu, co umożliwia powstawanie tzw. informacji sensorycznej, która pozwala działać adekwatnie do sytuacji.

Każda nowa umiejętność nadbudowuje się na wcześniej zdobytych sprawnościach ruchowych. Skoordynowanie czynności ośrodków mięśniowych i nerwowych pozwala dziecku na coraz lepszy rozwój ruchowy i poznawczy. Należy również zaznaczyć, że zdobywanie przez dziecko nowych umiejętności motorycznych wpływa na jego rozwój mowy.

Odpowiednia stymulacja dłoni pobudza bezpośrednio ośrodek w mózgu odpowiedzialny za ich funkcje percepcyjne i motoryczne, a pośrednio także aktywizuje ruchowy ośrodek mowy poprzez zmiany napięcia mięśniowego w obszarze ustno – twarzowym.

A zatem szczególnie ważną rolę w kształtowaniu się mowy odgrywa rozwój i koordynacja funkcji ruchowych oraz precyzyjne ruchy rąk. W przypadku wystąpienia zaburzeń mowy należy skupić się w głównej mierze na usprawnianiu motoryki małej

Dziecko nabywa pierwszych doświadczeń o otaczającej rzeczywistości biorąc przedmioty do ręki, które następnie wędrują do ust. Wszystkie te czynności dostarczają dziecku ogromną ilość bodźców zmysłowych. Układ dotykowy, oddziałując na inne układy zmysłowe i ruchowe, pobudza wiele  różnych poziomów i obszarów w mózgu. Zdobywanie nowych umiejętności ruchowych sprawia dzieciom radość, a każda nowa umiejętność niejako nadbudowuje się na tych doświadczeniach, które dziecko zdobyło dotychczas.

Należy pamiętać, że definicja przedmiotu tworzy się w umyśle dziecka poprzez integrację bodźców odbieranych przez wszystkie zmysły. Tak więc, aby w umyśle dziecka mogło pojawić się właściwe wyobrażenie badanego przedmiotu musi mieć ono możliwość eksplorowania otoczenia, zdobywania doświadczeń, a więc dotykać, chwytać, wkładać do ust, obracać i oglądać, wąchać, stukać itd.

 

Dlatego też terapia ręki jest jednym z głównych elementów prowadzonej w Krainie Skarbów kompleksowej terapii neurologopedycznej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i rozwojem psychoruchowym.

Więcej o terapii neurologopedycznej, jej wskazaniach i efektach na Gabinet neurologopedyczny Wrocław.