Service Category: Effective

Integracja sensoryczna w Krainie Skarbów!

Posiadamy jeden z najlepiej wyposażonych prywatnych gabinetów SI we Wrocławiu. Zajęcia integracji sensorycznej odbywają się pod kierunkiem certyfikowanego terapeuty w specjalnie przygotowanym do tego celu gabinecie, wyposażonym w profesjonalny i nowoczesny sprzęt.

img-02
img-01

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna (SI) jest to metoda opierająca się na założeniu, że dostarczenie odpowiedniej stymulacji układu zmysłów i aktywizowanie pracy ośrodkowego układu nerwowego na jego niższych poziomach, głównie w obszarze pnia mózgu, pozwala usprawniać rozwój i funkcjonowanie złożonych zachowań ruchowych, emocjonalno- społecznych, językowych oraz zdolności uczenia kontrolowanej przez korowe struktury mózgu. Celem postępowania leczniczego SI jest modyfikacja neurologicznych dysfunkcji. Dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych oraz dotykowych doprowadza do tego, że dziecko spontanicznie formułuje prawidłowe reakcje adaptacyjne. Podczas terapii relacje zachodzące między procesami sensorycznymi i zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w OUN.

Efektem prawidłowej integracji informacji z układów zmysłów są:

Co może wskazywać na trudności u dziecka z integracją sensoryczną?

Jak wygląda diagnoza i terapia SI?

Diagnoza rozwoju procesów integracji sensorycznej odbywa się w czasie trzech spotkań i składa się z:

Jak wygląda terapia SI?

W przypadku, gdy terapeuta stwierdzi u dziecka trudności sensoryczne, przeprowadzana jest terapia, której celem jest kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka. Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów. Są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka i mają postać „naukowej zabawy”.