Service Category: Tactics

Logopeda we Wrocławiu

W Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju „KRAINA SKARBÓW” podczas zajęć z logopedą prowadzona jest terapia wad wymowy. Zajęcia odbywają się we Wrocławiu.

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozą oraz profilaktyką bądź leczeniem schorzeń związanych z narządem mowy. Do jego najczęstszych zadań należy współpraca z dziećmi posiadającymi wadę wymowy. Zgodnie z definicją, wadliwa wymowa różni się od tej, która jest używana przez grupę społeczną, do której jednostka należy.

Najczęściej występującymi u dzieci wadami wymowy są:

img-02
img-01

Czym się zajmuje logopedia?

Logopeda zajmuje się nie tylko zaburzeniami związanymi z wymową – artykulacją, mową, głosem. Wspomaga również dzieci z innymi trudnościami, wynikającymi niekiedy z podłoża neurologicznego lub genetycznego, takimi jak problemy z jedzeniem i przełykaniem, trudności w pisaniu, rysowaniu czy innych czynnościach manualnych. Ponadto, pomaga dzieciom posiadającym trudności w nauce pisania, czytania czy liczenia (posiadającym różne dysleksje), dzieciom z opóźnionym lub niedokończonym rozwojem mowy, dotkniętych afazją, autyzmem lub zespołem Aspergera.

Logopeda odgrywa rolę nie tylko lekarza – poza specjalistyczną wiedzą musi posiadać takie umiejętności jak dokładna obserwacja i bezbłędne wyciąganie wniosków, tworzenie atmosfery zaufania i budowanie więzi z dzieckiem. Praca logopedy nie opiera się tylko o współpracę z małym pacjentem – ważny jest też kontakt z rodzicem, ponieważ logopeda często zleca zestaw ćwiczeń i zadań do cyklicznego wykonywania w domu.

Zaburzenia mowy należy korygować podczas terapii logopedycznej prowadzonej przez wykwalifikowanego logopedę. Celem terapii jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i utworzenie w ich miejscu nowych, prawidłowych. Warunkiem poprawnego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy, ponieważ realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy konkretnych mięśni. W trakcie terapii logopedycznej prowadzone są więc ćwiczenia uaktywniające, pobudzające narządy i mięśnie niezbędne do prawidłowej artykulacji.   

Wada wymowy to nie “uroda” dziecka, a problem, który może wpłynąć na jego dalszy rozwój oraz funkcjonowanie w społeczeństwie, dlatego istotne jest, by rozpocząć terapię tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Terapia przeprowadzana jest w naszym wrocławskim centrum.