Service Tag: Support

W "Krainie Skarbów” prowadzona jest terapia metodą EEG Biofeedback.

EEG Biofeedback jest metodą terapii opartej na technice komputerowej, umożliwiającej trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości.

Istotą metody jest wykorzystywanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego do modyfikowania procesu fizjologicznego i nadawania mu pożądanego kierunku (poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących parametru tego procesu), dzięki temu uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem a jakością pracy mózgu.

img-02
img-01

Jak wygląda terapia EEG Biofeedback?

Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się  jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu. 

Trening przypomina zabawę, podczas której osoba trenująca obserwuje wideogrę, czy animację komputerową, którą kieruje siłą własnej aktywności mózgu, umysłu, czy woli. Energia fal mózgowych osoby trenującej zostaje przetworzona na przebieg wideogry. Terapeuta śledzi pracę osoby trenującej umożliwiając jej nagradzanie fal potrzebnych i jednoczesne  tłumienie  fal niepożądanych. Gdy zwiększa się aktywność mózgu pacjenta w ustawionym przedziale, gra porusza się do przodu, a komputer nagradza pacjenta punktami sygnalizowanymi dźwiękiem. Pozwala to nauczyć się optymalizacji pracy własnego mózgu i modyfikować jego pracę. Trenująca osoba uczy się odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągać optymalny stan równowagi fizjologicznej, wolny od napięć i stresu, uzyskując poprawę stanu zdrowia.

Głównym celem treningu jest:

Writing and Thinking About Theraphy

Speech therapy may be needed for Speech Disorders that develop in childhood or Speech Impairments in adults caused by an injury or illness, such as Stroke or Brain Injury.  These are problems with making sounds in syllables, or saying words incorrectly to the point that listeners.

Receptive Disorders are problems with understanding or processing language problems with putting words together, having a limited vocabulary, or being unable to use language.

 

Wskazania do treningów EEG Biofeedback:

Czas trwania terapii EEG Biofeedback:

Czas terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i rodzaju problemu, zwykle jedna sesja trwa  30 – 45 minut. Długość terapii (liczba treningów) obejmuje mniej więcej od 15 – 20 sesji u osób zdrowych, poprzez 30 – 40 w zaburzeniach snu i lękowych, do 60 lub więcej sesji w ADHD, ADD i zaburzeniach neurologicznych.
Bardzo ważna jest systematyczność – treningi powinny odbywać się 1 – 2 razy w tygodniu.

Efekty treningów EEG Biofeedback