Service Tag: Technology

W "Krainie Skarbów" prowadzimy cykliczne zajęcia terapii grupowej dla dzieci.

Prowadzone we wrocławskiej  „KRAINIE SKARBÓW” zajęcia grupowe przyjmują formę zabawy tematycznej.

Wiodącym celem tych zajęć jest wielopłaszczyznowa stymulacja rozwoju poprzez  dostarczanie dzieciom różnorodnych doświadczeń pobudzających poznawczo, wzbogacających emocjonalnie i sprzyjających nabywaniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Realizacja tego celu jest możliwa dzięki zróżnicowanej metodyce wykorzystywanej przez terapeutów prowadzących zajęcia. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy:

img-02
img-01

W wyniku prowadzonych zajęć stymulujemy i rozwijamy:

Grupy dobierane są przez Terapeutę adekwatnie do wieku i poziomu rozwoju dzieci.


Spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu we Wrocławiu i trwają 60 minut – ilość uczestników w grupie max. 6 dzieci (w zajęciach mogą brać udział rodzice).

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.