Service Tag: Tips

Logopeda we Wrocławiu

W Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju „KRAINA SKARBÓW” podczas zajęć z logopedą prowadzona jest terapia wad wymowy. Zajęcia odbywają się we Wrocławiu.

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozą oraz profilaktyką bądź leczeniem schorzeń związanych z narządem mowy. Do jego najczęstszych zadań należy współpraca z dziećmi posiadającymi wadę wymowy. Zgodnie z definicją, wadliwa wymowa różni się od tej, która jest używana przez grupę społeczną, do której jednostka należy.

Najczęściej występującymi u dzieci wadami wymowy są:

img-02
img-01

Czym się zajmuje logopedia?

Logopeda zajmuje się nie tylko zaburzeniami związanymi z wymową – artykulacją, mową, głosem. Wspomaga również dzieci z innymi trudnościami, wynikającymi niekiedy z podłoża neurologicznego lub genetycznego, takimi jak problemy z jedzeniem i przełykaniem, trudności w pisaniu, rysowaniu czy innych czynnościach manualnych. Ponadto, pomaga dzieciom posiadającym trudności w nauce pisania, czytania czy liczenia (posiadającym różne dysleksje), dzieciom z opóźnionym lub niedokończonym rozwojem mowy, dotkniętych afazją, autyzmem lub zespołem Aspergera.

Logopeda odgrywa rolę nie tylko lekarza – poza specjalistyczną wiedzą musi posiadać takie umiejętności jak dokładna obserwacja i bezbłędne wyciąganie wniosków, tworzenie atmosfery zaufania i budowanie więzi z dzieckiem. Praca logopedy nie opiera się tylko o współpracę z małym pacjentem – ważny jest też kontakt z rodzicem, ponieważ logopeda często zleca zestaw ćwiczeń i zadań do cyklicznego wykonywania w domu.

Zaburzenia mowy należy korygować podczas terapii logopedycznej prowadzonej przez wykwalifikowanego logopedę. Celem terapii jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i utworzenie w ich miejscu nowych, prawidłowych. Warunkiem poprawnego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy, ponieważ realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy konkretnych mięśni. W trakcie terapii logopedycznej prowadzone są więc ćwiczenia uaktywniające, pobudzające narządy i mięśnie niezbędne do prawidłowej artykulacji.   

Wada wymowy to nie “uroda” dziecka, a problem, który może wpłynąć na jego dalszy rozwój oraz funkcjonowanie w społeczeństwie, dlatego istotne jest, by rozpocząć terapię tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Terapia przeprowadzana jest w naszym wrocławskim centrum.

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.