Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna w Krainie Skarbów!

Posiadamy jeden z najlepiej wyposażonych prywatnych gabinetów SI we Wrocławiu. Zajęcia integracji sensorycznej odbywają się pod kierunkiem certyfikowanego terapeuty w specjalnie przygotowanym do tego celu gabinecie, wyposażonym w profesjonalny i nowoczesny sprzęt.

img-02
img-01

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna (SI) jest to metoda opierająca się na założeniu, że dostarczenie odpowiedniej stymulacji układu zmysłów i aktywizowanie pracy ośrodkowego układu nerwowego na jego niższych poziomach, głównie w obszarze pnia mózgu, pozwala usprawniać rozwój i funkcjonowanie złożonych zachowań ruchowych, emocjonalno- społecznych, językowych oraz zdolności uczenia kontrolowanej przez korowe struktury mózgu. Celem postępowania leczniczego SI jest modyfikacja neurologicznych dysfunkcji. Dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych oraz dotykowych doprowadza do tego, że dziecko spontanicznie formułuje prawidłowe reakcje adaptacyjne. Podczas terapii relacje zachodzące między procesami sensorycznymi i zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w OUN.

Efektem prawidłowej integracji informacji z układów zmysłów są:

Co może wskazywać na trudności u dziecka z integracją sensoryczną?

Jak wygląda diagnoza i terapia SI?

Diagnoza rozwoju procesów integracji sensorycznej odbywa się w czasie trzech spotkań i składa się z:

Jak wygląda terapia SI?

W przypadku, gdy terapeuta stwierdzi u dziecka trudności sensoryczne, przeprowadzana jest terapia, której celem jest kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka. Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów. Są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka i mają postać „naukowej zabawy”.

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.