Konsultacja psychologiczna

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna w Krainie Skarbów przebiega dwuetapowo. Na pierwsze spotkanie zapraszamy tylko rodziców (bez dziecka), a kolejne, jeśli jest taka potrzeba, odbywa się tylko z dzieckiem.
Podczas konsultacji psychologicznej będą mieli Państwo możliwości przedstawienia swojego problemu, co niepokoi Was w zachowaniu czy postępowaniu dziecka. Drugie spotkanie służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki funkcjonowania w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych. Po drugim spotkaniu następuje omówienie wyników konsultacji. W przypadku młodszych dzieci na omówienie zapraszani są tylko rodzice. W przypadku młodzieży omówienie następuje wspólnie z rodzicami.
Nasi psycholodzy obiektywnie spojrzą na zgłaszane przez Państwa problemy i wspólnie z Wami poszukają ich źródła, poprzez wyjaśnienie czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych przez Państwa trudności. Podczas spotkania otrzymają również Państwo informację na temat zasobów Waszego dziecka – mocnych stron, na których może się oprzeć w procesie terapii.
Jeśli będzie taka potrzeba nasi psycholodzy zaproponują odpowiednie formy pomocy terapeutycznej.
Terapia psychologiczna w Krainie Skarbów prowadzona jest w formie spotkań z dzieckiem, gdzie poprzez rozmowy oraz zabawę, wpływamy na zmniejszenie przeżywanych trudności małego pacjenta. Nadrzędnym celem jest zbudowanie zaufania oraz nawiązanie terapeutycznej więzi pomiędzy dzieckiem a psychologiem.
Terapia psychologiczna dziecka to czas, kiedy w bezpiecznej, spokojnej atmosferze możliwa jest ekspresja niekiedy bardzo trudnych emocji. W efekcie zostają one zrozumiane i nazwane. Praca terapeutyczna to towarzyszenie dziecku w jego problemie, to uświadamianie dziecku jego siły i budowanie wiary we własne możliwości.
W pracy z dzieckiem szczególnie ważna jest rola i pomoc rodziców. Właściwa obecność i uwaga bliskich stanowią niezbędny i bezcenny element wsparcia. Dlatego pomagamy również rodzinom budować i dbać o relacje ze swoimi dziećmi, poprzez wzmacnianie ich kompetencji rodzicielskich. Wspieramy ich w procesie zrozumienia i radzenia sobie z różnymi emocjami pojawiającymi się w trakcie wychowywania i dorastania.