Terapia ręki

Czym jest terapia ręki?

Terapia ręki to program usprawniania funkcji grafomotorycznych – najbardziej złożonych sprawności ruchowych rąk. Osiągnięcie tej sprawności odbywa się według określonego wzorca. Podstawą jest ogólna sprawność ruchowa, która warunkuje osiągnięcie wyższych etapów sprawności motorycznych, w tym sprawności manualnych i grafomotorycznych. Rozwój motoryki małej, zwłaszcza w początkowych jej fazach, staje się miarą dojrzewania układu nerwowego. Zależności te pomiędzy nabywaniem przez dziecko nowych umiejętności a rozwojem ośrodkowego układu nerwowego często określane jest terminem rozwoju psychoruchowego. Zmiany w zakresie motoryki następują zgodnie z prawami rozwojowymi:

Tym samym, aby dziecko mogło opanować techniki pisarskie musi przede wszystkim mieć dobrą stabilizację tułowia i szyi, która umożliwia przyjęcie prawidłowej postawy przy biurku. Opanowanie tej sprawności świadczy o prawidłowej pracy mięśni tułowia. To stanowi bazę do tego, by rozpocząć pracę nad usprawnianiem kończyny górnej i w końcu dłoni.

img-02
img-01

Dla kogo terapia ręki?

Jeśli obserwują Państwo u dziecka:

Jak wygląda terapia ręki?

Terapia ręki uwzględniając skomplikowany wzorzec rozwoju i złożoność funkcji pisania oraz czynności manualnych, ma na celu dostarczenie dziecku takiej aktywności, która krok po kroku pozwoli mu co raz lepiej panować nad ręką, jak i co raz sprawniej się nią posługiwać, głównie w odniesieniu do funkcji pisania. Zajęcia we Wrocławiu prowadzone są w formie zabawy. Ćwiczenia dobrane są indywidualnie w zależności od potrzeb i sprawności każdego dziecka. Celem zajęć jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, a co za tym idzie poprawa sprawność manipulacyjnej dłoni, koordynacji ruchów, koncentracji, poziomu grafomotorycznego.