Dominika Łotecka

Hi' I am Dominika Łotecka

Fizjoterapeuta
Terapeuta skolioz metodą FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
Terapeuta metody PNF (w tym PNF w pediatrii)
Terapeuta manualny metody Kaltenborn&Evjenth
Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej
Terapeuta Terapii Ręki i Grafomotoryki

Dominika Łotecka

Fizjoterapeuta